Vår

historia

Den börjar med att några seniora konsulter och företagsledare sökte en mötesplats för gemensam utveckling, samarbete och en plattform för att göra fler och större gemensamma affärer. 

Vi ville skapa något nytt i en beprövad konstallation. Våra psykologer ville skapa "Dream Team": det handlar ofta om att få till ett team med några av våra konsulter och kundens medarbetare.  Detta görs utifrån psykologiska tester och kompetensgenomlysningar.

Vi ville dessutom skapa en ny affärslogik, en slags IKEA-modell för köparen som innebär en fördel för såväl konsultköparen som för enskilda konsulter utan mellanhänder och där kunden kan välja att göra mycket själv för att minska konsultkostnaden.

Vi ville samla etablerade konsulter som redan innan har en fungerande verksamhet och ett eget varumärke och som förstår värdet av att uppvakta kunder och leta fram nya affärer genom en gemensam plattform som kan presentera både bred kompetens och gemensam omsättning.

Stockholm Consulting Groups avsikt är bl a att med gemensam säljkraft kunna lägga anbud i stora upphandlingar där en– eller fåmansbolag inte kan komma ifråga.

Vi ville attrahera konsulter som på olika sätt vill ingå i en gemenskap och utvecklas och som är beredda att investera tid och lust i att bygga en utmanande konsultgrupp i Skandinavien. Vi älskar mångfald och ser gärna att konsulter från vitt skilda affärsområden möts och gärna med skilda förutsättningar. Viktigast är att de som ingår är där för att dra nytta och glädje av varandra till gagn för oss själva och våra kunder.

Vi ville utmana den traditionella konsultbranschen genom att på ett nytt och innovativt sätt utmana givna affärsupplägg. Det innebär att vi är beredda att gå omvägar för att inte hamna i gamla och vana mönster.

Allt detta är bakgrunden. Nu ändrar vi tempus och pratar nu- och framtid. Med samma föresatser som vi startade Stockholm Consulting Group!