Detta är Stockholm Consulting Group

 

Vi är en svensk konsultgrupp med bred kompetens och internationella erfarenheter av ledning och styrning inom operativ förändrings- och utvecklingsverksamhet. Såväl inom privat som offentlig sektor. Vår bärande tanke och ledstjärna är att fler perspektiv skapar större och bättre insikter.


Stockholm Consulting Group består av konsulter som i kraft av gedigen kompetens och erfarenhet av såväl konsulting som företagsledande befattningar har skapat en gemensam plattform med svenskt ledarskap som grund.

Denna kompetensbredd, mångfald och nära samarbete konsulterna emellan syftar till att optimera den skillnad våra uppdragsgivare eftersträvar. Vi är helt enkelt en mötesplats för kompetens- och erfarenhetsutbyte och för nytänkande.


Stockholm Consulting Group vill utmana den traditionella konsultbranschen genom att på nya och innovativa sätt ifrågasätta givna affärs- och organisationsupplägg. Det innebär att vi är beredda att gå omvägar för att inte hamna i gamla och invanda mönster och att vi inte minst utmanar varandra internt: allt i syfte att skapa största möjliga skillnad och värde för våra uppdragsgivare.


Vårt kontor är en tilltalande och inspirerande mötesplats för våra kunder, konsulter och samarbetspartners. Vi vill bjuda er alla på en öppen, välkomnande atmosfär och en otvungen, personlig och ärlig dialog.


Vi är till för de uppdragsgivare, styrelser och ledningspersoner som söker utveckling och förändring och som letar efter nya och flerdimensionella lösningar som har basen i ett svenskt synsätt på ”management”.  

Stockholm Consulting Group introducerar TopDec®, 

revolutionerande selfcoaching online. 150 000 har redan gjort TopDec®. TopDec® är väckarklockan som ökar din potential!Snart även som B2B.